Trắc nghiệm y khoa số 2 Việt Nam

Cũng cố kiến thức
chuẩn bị cho
kỳ thi thực tế

3

MÔN THI

1489

CÂU HỎI

348

THÀNH VIÊN

# Tên bài thi Số lần làm bài
1 Giải phẫu 1 90
2 Giải phẫu 2 38
3 Giải phẫu - Chi trên 1

Các bài trắc nghiệm
được thi nhiều nhất

Các bài trắc nghiệm
mới nhất

# Tên bài làm Thời gian
1 Giải phẫu - Chi trên 2020-02-17 14:32:22
2 Giải phẫu 2 2019-09-02 13:56:29
3 Giải phẫu 1 2019-09-02 13:20:19

Thí sinh mới nhất

# Tên thành viên Ngày đăng ký
1 Thu Thao Nguyen 05:21, 16/02/2020
2 Khanh Minh 08:42, 15/02/2020
3 Thắng Nguyễn 16:00, 13/02/2020
4 Trịnh An 03:25, 13/02/2020
5 Tiến Nguyễn 01:37, 11/02/2020
6 Nghĩa Đặng 14:43, 09/02/2020
7 Kim Ngân Đào 08:08, 09/02/2020
8 Đinh Bạch Dương 08:35, 08/02/2020
9 Văn Bùi 04:03, 07/02/2020
10 Dzũng Nguyễn 14:27, 06/02/2020

Thí sinh giỏi ^^!

# Tên thành viên Tổng điểm
1 Phan Huy 94
2 Anh Nguyễn 64
3 Khôi Đắc 49
4 Thùy Trần 48
5 AnhAnh Ngọc 42
6 Duong Ho 40
7 Quyền Trần 39
8 Mai Linh 35
9 Thanhh Hìên 31
10 Quỳnh Như Lã 30

Thí sinh vừa thi ra

# Tên thành viên Đúng (%) Thời gian làm bài Tests Thời gian
1 Thuận Huỳnh 0% 00:00:07 Giải phẫu - Chi trên 23:29, 05/05/2020
2 Dzũng Nguyễn 0% 00:50:00 Giải phẫu 1 21:28, 06/02/2020
3 Soshi Đoàn Văn Vũ 0% 00:00:37 Giải phẫu 1 03:01, 06/02/2020
4 Trang Lê 2% 00:03:09 Giải phẫu 1 15:37, 04/02/2020
5 Tú Minh 0% 00:00:14 Giải phẫu 1 17:33, 03/02/2020
6 Bảo An Huỳnh 52% 00:19:00 Giải phẫu 1 08:58, 23/01/2020
7 Vũ Nhật 24% 00:10:48 Giải phẫu 2 03:21, 16/01/2020
8 Phan Huy 52% 00:18:50 Giải phẫu 2 22:17, 14/01/2020
9 Lam Trúc 2% 00:01:15 Giải phẫu 1 20:50, 12/01/2020
10 Chòe Chích 10% 00:02:39 Giải phẫu 1 09:55, 12/01/2020
11 Anh Nguyễn 18% 00:13:00 Giải phẫu 2 23:52, 08/01/2020
12 Vũ Nhật 0% 00:50:00 Giải phẫu 1 22:00, 19/12/2019
13 Tuấn Anh 44% 00:32:46 Giải phẫu 1 17:39, 19/12/2019
14 Thảo Phương 44% 00:18:12 Giải phẫu 1 09:34, 18/12/2019
15 Giang Hương 4% 00:04:40 Giải phẫu 1 20:31, 17/12/2019
16 Thanhh Hìên 32% 00:19:51 Giải phẫu 1 18:52, 11/12/2019
17 Quyền Trần 28% 00:15:45 Giải phẫu 2 22:01, 08/12/2019
18 Trọng Nhân 1% 00:00:29 07:36, 07/12/2019
19 Trang Nguyen 0% 00:02:45 07:23, 07/12/2019
20 San Alex 0% 00:00:07 00:48, 07/12/2019

Nâng cấp thành viên
để thi tốt hơn :))