Trắc nghiệm y khoa số 2 Việt Nam

Cũng cố kiến thức
chuẩn bị cho
kỳ thi thực tế

4

MÔN THI

1488

CÂU HỎI

301

THÀNH VIÊN

#Tên bài thiSố lần làm bài
1Giải phẫu 173
2Giải phẫu 234
3Ngoại khoa Y626
4Sản khoa Y69

Các bài trắc nghiệm
được thi nhiều nhất

Các bài trắc nghiệm
mới nhất

#Tên bài làmThời gian
1Sản khoa Y62019-12-05 13:01:45
2Ngoại khoa Y62019-11-25 22:23:06
3Giải phẫu 22019-09-02 13:56:29
4Giải phẫu 12019-09-02 13:20:19

Thí sinh mới nhất

#Tên thành viênNgày đăng ký
1Thúy Hằng Nguyễn15:44, 11/12/2019
2Hào Nguyễn10:28, 11/12/2019
3Thanhh Hìên09:12, 11/12/2019
4A Tu Cứ02:51, 11/12/2019
5Khịa Thích Cà01:34, 11/12/2019
6Hồng Thu15:56, 10/12/2019
7Thưởng Nguyễn Mậu15:48, 10/12/2019
8Anh Vũ Ngoc15:27, 10/12/2019
9Ưu Vô12:15, 10/12/2019
10Thanh Pham07:17, 08/12/2019

Thí sinh giỏi ^^!

#Tên thành viênTổng điểm
1Khôi Đắc49
2Thùy Trần48
3AnhAnh Ngọc42
4Phan Huy42
5Duong Ho40
6Quyền Trần39
7Mai Linh35
8Thanhh Hìên31
9Quỳnh Như Lã30
10Ẩn Long29

Thí sinh vừa thi ra

#Tên thành viênĐúng (%)Thời gian làm bàiTestsThời gian
1Thanhh Hìên32%00:19:51Giải phẫu 118:52, 11/12/2019
2Quyền Trần28%00:15:45Giải phẫu 222:01, 08/12/2019
3Vũ Nhật6%00:20:11Giải phẫu 220:30, 07/12/2019
4Trọng Nhân1%00:00:29Sản khoa Y607:36, 07/12/2019
5Trang Nguyen0%00:02:45Sản khoa Y607:23, 07/12/2019
6San Alex0%00:00:07Sản khoa Y600:48, 07/12/2019
7Hải Phạm93%01:10:42Sản khoa Y600:06, 07/12/2019
8Truong Hai Phan48%00:28:24Ngoại khoa Y623:58, 06/12/2019
9Nguyễn Chi71%05:24:29Sản khoa Y622:34, 06/12/2019
10Nguyễn Lành83%00:19:29Sản khoa Y622:06, 06/12/2019
11Thuận Huỳnh68%00:23:48Sản khoa Y621:32, 06/12/2019
12Nhật Quang0%00:05:14Sản khoa Y621:15, 06/12/2019
13Khánh Nguyễn48%00:22:16Giải phẫu 113:41, 06/12/2019
14Quỳnh Như Nguyễn Vũ0%00:00:07Giải phẫu 122:30, 05/12/2019
15Kiên Hoàng0%00:00:30Ngoại khoa Y608:17, 30/11/2019
16Nhi Nguyen39%08:28:27Ngoại khoa Y622:33, 29/11/2019
17Tùng Sơn93%00:18:42Ngoại khoa Y621:42, 29/11/2019
18福盛 陳47%00:32:15Ngoại khoa Y620:28, 29/11/2019
19Tuấn Nghĩa Nguyễn0%00:00:28Ngoại khoa Y620:10, 29/11/2019
20Mai Linh32%00:09:54Giải phẫu 211:17, 29/11/2019

Nâng cấp thành viên
để thi tốt hơn :))