Giải phẫu – Chi trên

Đây là bài thi giải phẫu Chi trên bao gồm 20 câu hỏi.

Thời gian làm bài
20 phút
Số lần làm bài
5
Số câu
20
Đánh giá bài thi
(5)

Bảng xếp hạng

# Tên Xếp hạng Đúng (%) Điểm
1 Phan Tuấn 60% 12
2 Nè Boo 50% 10
3 Hào Phạm 45% 9
4 Thanh Trần 45% 9
5 Hao Nguyen 45% 9
6 Như Quỳnh 45% 9
7 Kim Ngân 40% 8
8 Hải Hoàng 40% 8
9 Linh Ngọc 40% 8
10 Mai Xuân 40% 8
11 Châu Ngọc Phương Hà 40% 8
12 Nguyễn Linh 35% 7
13 Hoa Phanhoa 35% 7
14 Ly Ngo 35% 7
15 Công Định Trương 35% 7
16 Thảo Nguyễn 35% 7
17 Đinh Anh 35% 7
18 Đức Công 35% 7
19 Đỗ Nguyễn Tú 35% 7
20 Thu Nguyen 30% 6

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *